top of page
Lieveld22027.jpg

Anitriberi

Tijdens de uitvaart (antitriberi) wordt de kist door dragiman (dragers) naar de laatste rustplaats begeleid. Soms voeren zij hierbij danspassen of schijnbewegingen uit. Dit om te voorkomen dat de geest van de overledene hen kan volgen.

De dede oso

De verschillende rouwbijeenkomsten die na het overlijden en begraven van een dierbare plaatsvinden, noemen we de dede oso. Deze samenkomst is altijd in de avond en duurt tot in de vroege ochtend. De aanwezigen vertellen verhalen en anekdotes, bidden en zingen Christelijke liederen (troostu singi) om de de ziel te begeleiden naar het hiernamaals.

Was dede

De dinari treden op als bemiddelaars tussen leven en dood en voeren onder meer de traditionele bewassing uit. Zij zien erop toe dat het lichaam in de kist wordt gelegd en er afscheid genomen kan worden. Daarbij letten ze erop dat er geen tranen in de kist vallen, naar oud gebruik.

bottom of page