top of page

IN MEMORIAM

Shirley Judy Romy

ook wel bekend als Voorn

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

Psalmen 91:1

In memoriam S.J. Romy
bottom of page