IN MEMORIAM

Shirley Judy Romy

ook wel bekend als Voorn

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

Psalmen 91:1

In memoriam S.J. Romy